LEMAN Karriär portal

LEMAN är ett speditionsföretag med stora tillväxtambitioner. Vi arbetar ständigt med fokus på våra medarbetare och vår organisation. Vi lägger stor vikt vid professionell rekrytering, medarbetar- och ledarutveckling och erbjuder attraktiva anställnings- och arbetsvillkor. LEMAN söker löpande efter nya medarbetare till våra kontor i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England och USA.

Jag har de bästa kollegorna på LEMAN! – Jag arbetar dagligen med ett brett och internationellt nätverk i ett snabbväxande företag.ANDERS MOERK, Forwarding Agent, Airfreight Export
Jag har de bästa kollegorna på LEMAN! – Jag arbetar dagligen med ett brett och internationellt nätverk i ett snabbväxande företag.ANDERS MOERK, Forwarding Agent, Airfreight Export
Ring oss +46 42 26 65 60 Skriv till oss hr.se@leman.com
Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska