25-11-2016

Begränsningar i trafiken

Jul- och Nyårshelgen 2016/2017 medför begränsningar i trafiken och följande dagar gäller som sista skeppningsdag före julhelgen:

Från Storbritannien till Sverige och vice versa
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-20
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-20
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Sverige till Danmark
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-21
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-22
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Danmark till Sverige
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-19
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-20
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Sverige till Tjeckien och Ungern
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-16
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-19
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Sverige till Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Italien,
Spanien, Schweiz, Frankrike och Polen

Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-16
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-16
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-10

Från Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Italien, Spanien,
Schweiz, Frankrike, Polen, Tjeckien och Ungern till Sverige

Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-16
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-19
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-10


Vi hänvisar i övrigt till våra allmänna transportvillkor punkt 4.3 Transporttid vid helger.

Om du har frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss.

 


FÖR MER INFORMATION 

Kontakta ditt lokala LEMAN kontor.

 

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska