25-11-2016

Begränsningar i trafiken

Jul- och Nyårshelgen 2016/2017 medför begränsningar i trafiken och följande dagar gäller som sista skeppningsdag före julhelgen:

Från Storbritannien till Sverige och vice versa
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-20
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-20
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Sverige till Danmark
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-21
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-22
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Danmark till Sverige
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-19
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-20
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Sverige till Tjeckien och Ungern
Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-16
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-19
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-05

Från Sverige till Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Italien,
Spanien, Schweiz, Frankrike och Polen

Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-16
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-16
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-10

Från Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Italien, Spanien,
Schweiz, Frankrike, Polen, Tjeckien och Ungern till Sverige

Sista ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2016-12-16
Sista ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2016-12-19
Första ordinarie avgång från terminal för styckegods: 2017-01-10
Första ordinarie lastningsdag för kompletta laster: 2017-01-10


Vi hänvisar i övrigt till våra allmänna transportvillkor punkt 4.3 Transporttid vid helger.

Om du har frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss.

 


FÖR MER INFORMATION 

Kontakta ditt lokala LEMAN kontor.

 

Track
Online Booking
Boka nu
Hitta rutten - vägtransport
Import översiktExport översikt
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska