31 Oct 2019

Begränsningar i trafiken inför Jul- & Nyårshelgen 2019/2020

Jul- & Nyårshelgen medför begränsningar i trafiken och följande dagar gäller som sista resp. första skeppningsdag före och efter storhelgen:

Banner _Road

 

Från Danmark till Sverige och vice versa
Sista ordinarie avgång 2019-12-16
Första ordinarie avgång 2020-01-06

 

Från Norge, Finland och Storbritannien till Sverige och vice versa
Sista ordinarie avgång 2019-12-17
Första ordinarie avgång 2020-01-07

 

Från Belgien, Frankrike, Holland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike till Sverige och vice versa
Sista ordinarie avgång 2019-12-17
Första ordinarie avgång 2020-01-08

 

Från Italien till Sverige
Sista ordinarie avgång 2019-12-13
Första ordinarie avgång 2020-01-07

 

Från Sverige till Italien
Sista ordinarie avgång 2019-12-13
Första ordinarie avgång 2020-01-07

 

Från Polen till Sverige
Sista ordinarie avgång 2019-12-17
Första ordinarie avgång 2020-01-07

 

Från Sverige till Polen
Sista ordinarie avgång 2019-12-17
Första ordinarie avgång 2020-01-07

 

 

 

 

Vi hänvisar i övrigt till våra allmänna transportbestämmelser punkt 4.3 transporttid vid helger.

 

Om du har frågor är du givetvis välkommen att kontakta din ordinarie LEMAN kontakt.

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska