28 Feb 2019

Information Strejkvarsel svenska hamnar

Hamnarbetarförbundet varslar om full strejk i alla hamnar

Banner Projekt 

Bästa kund

 

Då det förslag på lösning som svenska medlingsinstitutet nyligen lade ut har förkastats av hamnarbetarförbundet, svarade Sveriges hamnar med en kraftigt utvidgad lockout. Det handlar om lockout på fridagar och blockad mot övertidsarbete, nyanställning och inhyrning av hamnarbetarförbundets medlemmar, under perioden 6 mars kl 00,00 till och med den 31 juli 2019.

 

Hamnarbetarförbundet har nu svarat med att varsla om full strejk i alla hamnar, om inte en lösning nås innan den 6 mars. Strejken kommer att träda i kraft fr o m 6 mars kl 00,00.

 

En detaljerad översyn över den närmaste tidens konfliktåtgärder får ni via nedan hemsidor:

 

Hamnarbetarförbundet

Sveriges Hamnar

 

Vi på LEMAN kommer att bevaka situationen noggrant och hålla er informerade längs vägen.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att kunna leverera kvalitet och service till våra kunder, dock kan vi inte utesluta att fullt utbruten strejk kommer att få stora konsekvenser utanför vår kontroll.

 

 

Med vänlig hälsning

LEMAN

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska