17-12-2015

Nya regler för transport

Den 1 januari 2016 ersätts NSAB2000 av nya bestämmelser.

 Nsab En

NSAB2000 ERSÄTTS AV NYA BESTÄMMELSER
Speditörsförbunden i de nordiska länderna, har efter förhandlingar med transportköparnas organisationer i Norden slutfört arbetet med NSAB 2015. De nya reglerna som införs med start från den 1 januari 2016 kommer från och med detta datum vara en integrerad del av LEMANs affärsvillkor.

Det är inte tal om några markanta förändring gentemot de nuvarande, utan mer ett förtydligande, anpassaning och modernisering av de befintliga bestämmelserna.

 

Ladda ner den nya versionen av NSAB 2015 här (EN Version).

 

NYTT INITIATIV – TENDER 2015
Som något nytt, och som tillägg till NSAB 2015, har det gjorts ett nytt initiativ – ”TENDER 2015”

TENDER 2015 är avsett att användas i processen fram till färdigt avtal. Bestämmelserna berör bl.a. sekretess mellan parterna och medger speditörens rätt till kompensation för tillsatta resurser som läggs i samband med offertlämning.

 

Ladda ner TENDER 2015 bestämmelserna här (EN Version).

 

För mer information om de nya reglerna:

LEMANs pressmeddelande
Transportindustriförbundets hemsida

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Torben Holm
Juridisk Chef, LEMAN

torben.holm@leman.com
www.leman.com

_______________________________ 


Thomas Krøyer
CEO of the LEMAN Group

thomas.kroyer@leman.com
www.leman.com 

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska