1 Jul 2017

Strejk info

APM Terminals i Göteborg påverkas av strejk


Uppdatering - 27 juni 2017

> Containerterminalens verksamhet från 1 juli (SE)
Operations as from July 1st (ENG)

 

Uppdatering - 22 juni 2017

För relevanta artiklar och mer information om konflikten i Göteborg:

Please find relevant articles and information about the conflict in Gothenburg:

 

Svenska modellen måste fungera på alla arbetsplatser
(Regeringskansliet | Göteborgs-Posten, 22 juni 2017)

 

Vart fjärde företag drabbat av hamnkonflikten
(Arbetsmarknatnytt, 21 juni 2017)

 

Kompromisslöst i hamnkonflikten
(GP | Ledare, 21 juni 2017)

 

Heliga principer på spel i infekterad konflikt
(Näringsliv, 21 juni 2017)

 

APM Terminals on layoffs: Conflict has cost one in five containers 
(Shippingwatch, 22 juni 2017 | artikel på ENG)

 

APMT unveils job cuts at strike-hit Gothenburg as congestion builds at alternate ports
(The Loadstar, 21 juni 2017 | artikel på ENG)


Uppdatering - 20 juni 2017
På grund av kraftigt minskade volymer framtvingade under ett drygt års tid varslas 160 medarbetare på APM Terminals Gothenburg om uppsägning. Verksamheten kommer att bedrivas med ett tvåskift utan service nattetid så snart övertalighetsförhandlingarna är slutförda.

> 20-06-2017 Nyhetsbrev från APT Terminals
> 20-06-2017 Info: Dispute between Stevedores and Port of Gothenburg


Banner Strejk Info
 

Uppdatering - 7 juni 2017

I veckan blev APM Terminals Gothenburg och Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamnfyran), kallade till möte med de utsedda medlarna från Svenska Medlingsinstitutet.

> 07-06-2017 Nyhetsbrev från APT Terminals

 

Uppdatering - 2 juni 2017

Dockworkers Union have called for tougher industrial actions in Gothenburg and APMT have responded with a “mirror” lock-out during the period 19th May – 30th June.


> Read all information about the situation.

 

Uppdatering - 10 maj 2017

Den 19 maj till och med 30 juni 2017 genomför APM Terminals Gothenburg en så kallad spegel- och konsekvenslockout. Detta för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals Gothenburg. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna.


> 10-05-2017 Nyhetsbrev från APM Terminals (Svenska)
> 10-05-2017 Nyhetsbrev från APT Terminals (Engelska)

 

Uppdatering - 8 mars 2017


> Inför fredag den 10 mars

 

Uppdatering - 2 mars 2017


> Operational Update: New ban for overtime and pool workers from march 13

Uppdatering - 24 februari 2017
"Det har förekommit en hel del skriverier i medier de senaste veckorna varav en del har varit felaktigt och ifrågasatts, därför vill vi korrigera det här med detta utskick."


> Information och förtydligande till dig som kund till APMT i Göteborg


Uppdatering - 15 februari 2017


Temporary Terminal Tariff

 

Uppdatering - 13 februari 2017


> Notice for new industrial actions from Dockworkers Union, sec 4

 

Uppdatering - 28 december 2016


> Notice for new industrial actions from Dockworkers Union, sec 4

 

Uppdatering - 6 december 2016
Medling avbryten


Under fredagen 2/12 avbröts medlingarna gällande konflikten på APM Terminals Gothenburg.

Under måndagen 5/12 har företaget mottagit ett varsel om återupptagen blockad gällande användning av timanställda (Blixt), övertid och nyanställning.


> Läs mer om avbryten - 06-12-2016 Nyhetsbrev från APT Terminals (Svenska og Engelska)

 

Uppdatering - 25 november 2016
Medling för långsiktig lösning på konflikten


APM Terminals Gothenburg har via Sveriges Hamnar som ombud fått bekräftat att frivillig medling kommer äga rum med Medlings-institutet som medlare. Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har bekräftat att samtliga stridsåtgärder mot företaget lyfts bort under tiden medling pågår. Exakt tidpunkt för medlingen är ännu inte fastslagen och vi återkommer så snart vi har denna information. Fram till medlingen påbörjas kvarstår nu pågående stridsåtgärder.


"APM Terminals Gothenburg har stort förtroende för Medlings-institutet och hoppas på en lösning som på lång sikt skapar förtroende för vår verksamhet, där vi ger mervärde till våra kunder och våra medarbetare ges möjlighet till utveckling", säger Henrik Kristensen VD.


Läs mer om lösningen - 25-11-2016 Nyhetsbrev från APT Terminals (Svenska og Engelska)


- - - - -


Från och med tisdagen den 15 november 2016 kommer verksamheten i APM Terminals i Göteborg att påverkas av strejkåtgärder från medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet.
Stridsåtgärden träder i kraft tisdagen den 15 november 2016 kl. 14.00 och pågår i totalt 28 timmar under nästa vecka (v. 46).


Tider för punktstrejkerna 15-18 november 2016

Tisdagen 15 november 14.00-18.00, 22.00-onsdag 03.00 Onsdag 16 november 06.00-09.00, 22.00-torsdag 03.00 Torsdag 17 november 09.00-11.00, 15.00-18.00 Fredag 18 november 09.00-11.00
Om du har frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss.

 

Läs mer om punktstrejken
21-11-2016 Nyhetsbrev från APT Terminals (Engelska)


15-11-2016 Nyhetsbrev från APT Terminals (Engelska)


08-11-2016 Nyhetsbrev från APT Terminals (Svenska)


08-11-2016 Nyhetsbrev från APT Terminals (Engelska)


07-11-2016 Brev fra CMA CGM Scandinavia (Svenska)

07-11-2016 Brev fra CMA CGM Scandinavia (Engelska)

 

 

FÖR MER INFORMATION 


Kontakta ditt lokala LEMAN kontor.

 

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska