8 Jun 2018

Utvidgning av MAUT-pliktiga vägsträckor

Tyskland utvidgar vägskatten till att gälla på väsentligt fler vägar.

Banner Motorvej

  

Med start den 1 juli utvidgar den tyska regeringen antalet MAUT-pliktiga vägsträckor i Tyskland. 
Detta betyder, att det påförs tysk vägskatt (MAUT) på alla statsägda huvud- och motorvägar, totalt ca 55000km vägsträckningar.

 

Denna utvidgning av MAUT-pliktiga vägsträckor kommer medföra en öka kostnad för MAUT för all körning till och från Tyskland.

 

Det är ännu inte bekant för LEMAN vad de verkliga utvidgningseffekterna kommer göra på transportpriserna, men vi arbetar på att revidera de gällande MAUT-taxorna inom kort.

 

De nya tilläggen kommer att gälla från den 1 juli 2018.

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta din ordinarie LEMAN kontakt.

 

www.leman.com

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska