18-03-2016

Vägskatt införs i Belgien

Från och med den 1 april 2016 inför den belgiska regeringen en kilometerbaserad vägskatt.

Banner Bil Vej

 

Införandet av den nya vägskatten innebär ökade kostnader för transporter till och från Belgien samt på alla transporter som har Belgien som transitland.

 

Vi är tvingade att kompensera oss för de ökande kostnaderna då dessa ligger utanför vår kontroll och vi ber därför att få återkomma med en taxa så snart det står klart hur kostnaderna kommer att påverka transporterna.

 

Den nya vägskatten träder i kraft per den 1 april 2016.

 

För mer information, vänligen kontakta din ordinarie LEMAN kontakt.

 

 

 

 

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska