20-05-2015

Valutajustering Storbritannien

Kursen för det engelska pundet har stigit avsevärt – framförallt under 2015.

 

LEMANs utgifter för transporter och distribution i UK har därmed ökat väsentligt och vi ser oss därför tvingade att introducera ett nytt valutatillägg per den 1 juni 2015.

 

Tillägget, som baseras på genomsnittskursen för 2014 (11,29), kommer vara variabelt och justeras månadsvis i enlighet med kursutvecklingen.

 

Om du har frågor är du givetvis välkommen att kontakta din vanliga LEMAN kontakt.

 

Med vänlig hälsning

LEMAN International System Transport AB

 

FÖR MER INFORMATION 

Kontakta ditt lokala LEMAN kontor.

 

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska