Miljöpolitik

Det är vår övergripande målsättning att vi aktivt ska medverka till att reducera den negativa miljöpåverkan som sker i samband med transporter. På LEMAN har vi därför antagit följande miljöpolitik:

  • Vi skall ställa krav på renare teknik till transportmedel och välja rätt transportsätt

 

  • Vi ska säkra god resursanvändning genom bättre utlastning och optimal ruttplanläggning (minst antal körda km)

 

  • Vi skall använda informationsteknik till att öka effektiviteten i transportflödet

 

  • Vi ska samarbeta aktivt med myndigheter om miljöfrågor

 

  • Vi ska gå med i miljösamarbeten med större fraktkunder och utländska partner där utgångspunkten är konkreta transporter och rutiner

 

  • Vi skall kommunicera öppet med medarbetare och resten av samhället om den miljömässiga påverkan som är knutet till vårt arbete

 

  • Vi skall motivera medarbetare att hålla såväl interna som externa riktlinjer och regler för att värna om miljön

 

  • Vi skall uppmuntra leverantörer att säkerställa att deras produkter och tjänster är miljömässigt acceptabla
Ring till oss +46 42 26 65 50 Skriv till oss kontakt.se@leman.com
Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska