Vision & Strategi

Ett naturligt alternativ

LEMAN Group skall vara det naturliga alternativet till de multinationella transport- och logistikföretagen

Best In Class

LEMAN Group skall vara Best-In-Class när det gäller en arbetsmiljö som skall främja och locka talangfulla och motiverade medarbetare 

Komplett produktutbud

LEMAN Group skall erbjuder ett komplett produktutbud och goda marknads-förutsättningar för transport- och logistikföretag inom alla branscher

 

Tillväxt över marknadsgenomsnittet

LEMAN Group skall uppnå en hållbar tillväxt över marknadsgenomsnittet i kombination med strategiska förvärv i dagens LEMAN-länder

 

Avkastning

LEMAN Group skall leverera avkastning i linje med ledningens och aktieägarnas förväntningar

Ring till oss +46 42 26 65 50 Skriv till oss kontakt.se@leman.com
Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska