Pharma Healthcare

När det finns extra höga krav

Det är speciella krav som gäller när man när man transporterar och lagrar läkemedelsprodukter. Hos LEMAN har vi många års erfarenhet indom detta specialområde och erbjuder alla typer av transporter och tredjepartslogistik.

 

Våra medarbetare är GDP-utbildade och garanterar en säker hantering som lever upp till industrins och myndigheternas höga säkerhetskrav.

 

Vid nödfall och akuta ärenden, finns vi tillgängliga dygnet runt  på vårat pharma jour nr +45 33 43 42 17.

Ring till oss +46 42 26 65 50 Skriv till oss kontakt.se@leman.com
Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska