Vägtransport: Export översikt

Samtliga LEMAN-kontor tar dagligen emot Ert gods utan terminalhyra till första avgången för anslutning till ovannämnda fraktrutter. Förstklassiga terminallokaler. Godset deponeras för egen räkning och på egen risk. Avsändning i rätt tid säkerställs bäst genom bokning i förväg. Godsanmälningsblanketter kan rekvireras från Ert lokala LEMAN kontor.

 

Under industrisemestern och i samband med helgdagar i Sverige och Europa, kan det förekomma avvikelser i avgångar och transporttider.

 

*) Export: Vägledande transporttid terminal/terminal anges i vardagar till/från nedannämnda stadsområden.

 

 Belgien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor

 Från Sverige

 

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar 

 Dagligen avgång

 2-4 dagar

 2-4 dagar 

 Helsingborg

 

 Bulgarien     Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

  5-7 dagar

  5-7 dagar

Helsingborg

 

 Danmark   Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 Dagligen avgång 

 Dagligen avgång

 0-3 dagar

 0-3 dagar

 Helsingborg
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads   

 Dagligen avgång

 Dagligen avgång

 1-3 dagar

 1-3 dagar

 Göteborg
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 Dagligen avgång

 Dagligen avgång

 1-3 dagar

 1-3 dagar

 Stockholm

 

 Finland     Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor

 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 1-3 dagar

 1-3 dagar

 Stockholm

 

 Frankrike     Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 3 veckoavgångar

 2-5 dagar

 2-5 dagar

 Helsingborg

 

 Holland    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 Dagligen avgång

 Dagligen avgång

 2-4 dagar

 2-4 dagar

 Helsingborg

 

 Irland      Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 2-4 dagar

 2-4 dagar

 Göteborg

 

 Italien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar 

 3 veckoavgångar

 3-5 dagar

 3-5 dagar

 Helsingborg

 

 Kroatien     Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Makedonien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Norge    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar 

 Dagligen avgång

 2-5 dagar

 1-5 dagar

 Göteborg

 

 Polen    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 Dagligen avgång

 2-4 dagar

 2-4 dagar

 Helsingborg

 

Portugal    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 1 veckoavgång

 2 veckoavgångar

 5-6 dagar

 5-6 dagar

 Helsingborg

  

 Rumänien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Schweiz    Avgångs frekvens Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 2-4 dagar

 2-4 dagar

 Helsingborg

 

 Serbien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Slovakien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Slovenien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar 

 Helsingborg

 

 Spanien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 3 veckoavgångar

 4-5 dagar

 4-5 dagar

 Helsingborg

 

 Storbritannien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 3-4 veckoavgångar

 3-4 dagar

 3-4 dagar

 Göteborg

 

 Tjeckien    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Tyskland   

   Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 Dagligen avgångar

 2-4 dagar

 2-4 dagar

 Helsingborg

 

 Ungern     Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 2 veckoavgångar

 5-7 dagar

 5-7 dagar

 Helsingborg

 

 Österrike    Avgångs frekvens  Ledtid  Trafikkontor
 Från Sverige

 Styckgods

 Partloads

 2 veckoavgångar

 3 veckoavgångar

 2-4 dagar

 2-4 dagar

 Helsingborg

 

 

 

 

FÖR MER INFORMATION 

Kontakta ditt lokala LEMAN kontor

Track
* Måste fyllas i
© 2015 LEMAN. All Rights Reserved. Privacy – and Cookie Policy
Danmark: Danska Engelska
Sverige: Svenska Engelska
Norga: Norsk Engelska
Finland: Finska Engelska
England: Engelska
USA: Engelska