KARRIÄR PORTAL

LEMAN är ett speditionsföretag med stora tillväxtambitioner. Vi arbetar ständigt med fokus på våra medarbetare och vår organisation. Vi lägger stor vikt vid professionell rekrytering, medarbetar- och ledarutveckling och erbjuder attraktiva anställnings- och arbetsvillkor. LEMAN söker löpande efter nya medarbetare till våra kontor i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Kina, Grönland och USA.

Är du redo att komma igång?

Då är vi redo att hjälpa dig, kontakta oss via ett av alternativen nedan: