Import från Fjärran Östern

Pressad situation på sjöfrakt

12. november

Vi ser för tillfället en väldigt pressad situation i Fjärran Östern. Bakgrunden till detta är mycket stark efterfrågan kombinerat med brist på utrustning, vilket medfört rekordhöga frakter på alla trader. Fyllnadsgraden är närmast 100 % och för att få plats krävs mycket god framförhållning på bokningar.

Rederierna inför nya tillägg med mycket kort framförhållning

Vi ser att som en följd av ovan, så inför rederierna diverse olika tillägg, såsom Peak Season Surcharge och Equipment Imbalance Surcharge, med väldigt kort framförhållning. 2020 är inte ett år som andra men historiskt brukar situationen bli allt mer påfrestad fram till jul och det kinesiska nyåret (12 februari 2021), så räknar vi inte med att situationen kommer förbättras i den närmaste tiden.

Boka din transport i god tid

Vi rekommenderar å det starkaste att boka transporten i god tid och ha en nära dialog med din kontaktperson på LEMAN, för uppdaterad information om alternativ och platssituationen.

"Five ways to get your shipments from China"

Behövs alternativ?

LEMAN kan erbjuda bra alternativ! I dagens situation är det lösning och krav på ledtider, inte kostnad som måste prioriteras. Generellt är det kortare ledtider med vår samlastningsprodukt, som följd av att vi här har prioritet från rederierna. Vi har också andra alternativ, som vi kan hjälpa till med, för att finna bästa lösningen för just era sändningar och era krav på ledtider och kostnader. Vi erbjuder också andra transportsätt - järnväg, lastbil och flyg är alla bra och väl fungerande lösningar.


Läs mer här om vår lastbilstrafik från Kina med 17 – 23 dagars ledtid (engelsk)
Läs mer här om vår järnvägstrafik från Kina med 22 – 28 dagars ledtid (engelsk)