MILJÖPOLITIK

Det är vår övergripande målsättning att vi aktivt ska medverka till att reducera den negativa miljöpåverkan som sker i samband med transporter.
På LEMAN har vi därför antagit följande miljöpolitik:

 

Vi skall ställa krav på renare teknik till transportmedel och välja rätt transportsätt

Vi ska säkra god resursanvändning genom bättre utlastning och optimal ruttplanläggning (minst antal körda km)

Vi skall använda informationsteknik till att öka effektiviteten i transportflödet

Vi ska samarbeta aktivt med myndigheter om miljöfrågor

Vi ska gå med i miljösamarbeten med större fraktkunder och utländska partner där utgångspunkten är konkreta transporter och rutiner

Vi skall kommunicera öppet med medarbetare och resten av samhället om den miljömässiga påverkan som är knutet till vårt arbete

Vi skall motivera medarbetare att hålla såväl interna som externa riktlinjer och regler för att värna om miljön

Vi skall uppmuntra leverantörer att säkerställa att deras produkter och tjänster är miljömässigt acceptabla

Är du redo att komma igång?

Då är vi redo att hjälpa dig, kontakta oss via ett av alternativen nedan: