VÄGTRANSPORT

EXPORT ÖVERSIKT

Samtliga LEMAN-kontor tar dagligen emot Ert gods utan terminalhyra till första avgången för anslutning till ovannämnda fraktrutter. Förstklassiga terminallokaler. Godset deponeras för egen räkning och på egen risk. Avsändning i rätt tid säkerställs bäst genom bokning i förväg. Godsanmälningsblanketter kan rekvireras från Ert lokala LEMAN kontor.

Under industrisemestern och i samband med helgdagar i Sverige och Europa, kan det förekomma avvikelser i avgångar och transporttider.

*) Export: Vägledande transporttid terminal/terminal anges i vardagar till/från nedannämnda stadsområden.

FÖR MER INFORMATION 

Kontakta ditt lokala LEMAN kontor

Belgien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 2-4 dagar Helsingborg
Bulgarien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Danmark   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods Dagligen avgång 0-3 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 0-3 dagar Helsingborg
Från Sverige Styckgods Dagligen avgång 1-3 dagar Göteborg
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 1-3 dagar Göteborg
Från Sverige Styckgods Dagligen avgång 1-3 dagar Stockholm
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 1-3 dagar Stockholm
Finland   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 1-3 dagar Stockholm
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 1-3 dagar Stockholm
Frankrike   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-5 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 3 veckoavgångar 2-5 dagar Helsingborg
Holland   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods Dagligen avgång 2-4 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 2-4 dagar Helsingborg
Irland   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-4 dagar Göteborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 2-4 dagar Göteborg
Italien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 3-5 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 3 veckoavgångar 3-5 dagar Helsingborg
Kroatien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Makedonien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Norge   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-5 dagar Göteborg
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 1-5 dagar Göteborg
Polen   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads Dagligen avgång 2-4 dagar Helsingborg
Portugal   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 1 veckoavgång 5-6 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-6 dagar Helsingborg
Rumänien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Schweiz   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Serbien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Slovakien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Slovenien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Spanien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 4-5 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 3 veckoavgångar 4-5 dagar Helsingborg
Storbritannien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 3-4 dagar Göteborg
Från Sverige Partloads 3-4 veckoavgångar 3-4 dagar Göteborg
Tjeckien   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Tyskland   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads Dagligenavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Ungern   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 2 veckoavgångar 5-7 dagar Helsingborg
Österrike   Avgångs frekvens Ledtid Trafikkontor
Från Sverige Styckgods 2 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg
Från Sverige Partloads 3 veckoavgångar 2-4 dagar Helsingborg

Är du redo att komma igång?

Då är vi redo att hjälpa dig, kontakta oss via ett av alternativen nedan: